Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#987

İman ve amelden sonra Müslümanlığımızı kemâle erdirecek olan tek şey güzel ahlaktır.

#1192

Üç şey vardır ki, müslümanları çok aziz, şerefli eder:
1. Kendisine zulüm edeni affetmek.
2. Kendisine bir şey vermeyene iyilikte bulunmak.
3. Kendisini aramayanları, arayıp hâllerini sormak.

#1361

Akıl ve iman ikiz kardeştir. Allah (c.c) biri olmadan diğerini kabul etmez.

Bir saat (kısa bir an) tefekkür, bir gece nafile ibadetten daha hayırlıdır.

Biz sahabeleri görseydik deli derdik. Onlar bizi görseydi, müslüman demezlerdi.

#1623

Müslümanlıkta nasihat, yani iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak en yüksek vecibedir. Bu vecibe İslam’ın bir sembolüdür.

#1635

Hristiyanlar alim oldukça, Müslümanlar ise cahil oldukça dinlerinden uzaklaşırlar.

Charlis Mismar

#1646

İslamiyet, Bilal-i Habeşî r.a. gibi siyahî bir köleyle, Hz. Ebu Bekir r.a. gibi mevki ve otorite sahibi birini aynı mecliste oturtmuş, aynı sofradan yedirtmiş, eşit haklara sahip tutmuş, kimseyi de bundan gocundurtmamıştır. İşte müslümanlık budur.

#1823

Kaptan Kusto niçin Müslüman olduğunu şöyle açıklar:

“Bir buluşumun 1400 yıl önce Kur’an’da yazıldığını gördüm”

Kusto, “Atlas Okyanusu ile Akdeniz’in sularının birbirine karışmamasının nedenini bulduk. Ancak, bunu 1400 sene önce Kur’an-ı Kerim dosdoğru açıklıyordu. Bu bana Kur’an-ı Kerim’in Allah kelamı olduğunu anlattı” dedi.

Kaptan Kusto’nun Müslüman olmasına neden olan olay Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatıyor:

Furkan Suresi 53. ve 54. ayetler

“Birinin suyu tatlı ve serinletici, diğerininki tuzlu ve acı olan iki deryayı salıverip, aralarına da karışmalarına engel olan bir set koyan Allah’dır. İnsanı sudan yaratarak, ona soy sop veren O’dur. Rabbin her şeye kadir’dir.  

 Etiketler