Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#381

Dünyaya tamah eden kimseleri nasıl tanıyabiliriz?

Böyle kimselerin yediklerinde ve kazançlarında asla haram, helal endişeleri yoktur.

#567

Hırslı insan, helal haram demeden nefsinin arzuladığı şeyleri elde etmek ister, başkalarının zararına da olsa, beğendiği şeyleri toplamak ister. Hırs ve tamah, kalp hastalıklarındandır.

#626

Ata bin Ebi Rebah’a soruldu:

Zikir meclisi nedir? Cevaben buyurdu ki:

Namaz nasıl kılınır? Oruç nasıl tutulur? İslami alışveriş nasıl olur? Abdest ve gusül nasıl alınır? Neler helal, neler haramdır? Bu gibi meselelerin konuşulduğu her meclis, zikir meclisidir.

#629

Helal- haram demeyip rastgelen her şeye saldırmak, kulun manevi hayatını zehirleyip ölümüne sebep olur.

#899

Âlimin sözü doğru, yediği helâl ve dünya malına karşı sevgisi yok ise, zühdü, dünyaya düşkün olmaması çok olur. Ne yazık ki, bugün bu üç hasletten birini bile onların birinde göremiyoruz. Bu durumlarıyla onlara nasıl güvenelim ve nasıl yüz verelim. Bu vasıfları kendinde bulundurmayanlar, ilim sahibi olduklarını, nasıl söylerler. Onlar dünyaya sarılır, dünyayı birbirlerinden kıskanırlar. Dünyalık için birbirlerine haset ederler. Devlet adamlarının yanında birbirlerini çekiştirir ve gıybet ederler. Maksatları, ellerine geçen dünyalığı, başkalarına kaptırmamak ve fani şeyleri ellerinden kaçırmamaktır. Yazıklar olsun ey âlimler! Siz peygamberlerin vârisleriydiniz. İlmi alırken birçok vazife yüklenmiş oldunuz. Şimdi o vazifeleri yapmıyorsunuz. İlminizi şeref vesilesi yapıp onunla dünyalık kazanmaya bakıyorsunuz. Âhirette, Cehennem'e ilk atılan zümre olmaktan nasıl korkmuyorsunuz, anlamıyorum!

#924

Alın teriyle elde edilmiş kazanç, hem güzel, hem temiz hem de helaldir.

 

#1618

Bir gün Ebu Hureyre r.a. Medine çarşısına uğrar, çarşıya hâkim bir yerde durur ve:

Ey çarşı esnafı! Sizler ne kadar beceriksizsiniz, der.

Nedenmiş o, diye sorarlar.

Rasulullah’ın mirası bölüştürülüyor, siz burada duruyorsunuz. Gidip payınızı almayacak mısınız?

Nerede dağıtılıyor?

Mescitte.

Çarşı ahalisi koşarak mescide giderler. Ebu Hureyre r.a. orada bekler. Adamlar gittikleri gibi geri dönerler. Ebu Hureyre:

Niçin döndünüz, diye sorar.

Mescide vardık, içeri girdik, taksim edilen bir şey göremedik, derler.

Mescitte hiç kimseyi göremediniz mi?

Yoo, gördük. Bazıları namaz kılıyor, bazıları Kur’an okuyor, bazıları da helal ve haram mevzuları üzerinde müzakere yapıyorlardı, derler.

Ebu Hureyre r.a.: Yazık size! Hz. Muhammed s.a.v.’in mirası işte budur, der.

#1628

Âlimler ve veliler verânın sadece ilim, takva ve zikirle ilişkisini belirtmemiş, bunun yanında bunların hangi sırayla elde edileceğini de göstermiştir. Bu konuda ikinci bin yıllın müceddidi İmam Rabbanî k.s. hazretleri şöyle demiştir:

“Akıllı kimselere ilk gereken Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yoluna uygun bir şekilde akaid öğrenmek ve inancını düzeltmektir. Bundan sonra fıkıh hükümlerini öğrenmek gerekir. Farz, vacip, helal, haram, sünnet, mendup, şüpheli ve mekruh olan şeyleri bilip gereğince amel etmelidir. İtikad ve amele dair iki kanat elde edildikten sonra da Hak Teâlâ’nın yardımıyla, bütün vakitleri zikirle geçirmeye gayret etmelidir.”

#1949

Meslek tercihinde ilk dikkat edilecek husus, helal-haram sınırlarına riayet etmek olmalıdır.

#2020

Âlim, haramı, helali bilen değildir. Âlim bildiği ile amel edendir.

Süfyan bin Uyeyne

Bir âlim, dünya ve kadın mevzuunda dürüst ve namuslu davranmadıkça kemâle eremez.

A’lâ bin Zeyyad r.a.

Âlim, ilmi ile Allah rızasını murad ederse, ondan her şey korkar. Fakat imi ile para yığmayı gaye edinirse, kendisi her şeyden korkar.

Muhammed bin SelemEtiketler