Müminlerin emiri güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1316

Bir gece vakti halife Ömer b. Abdülaziz (r.a) bir şeyler yazıyordu, yanında da bir misafiri vardı. O sırada lambanın sönmek üzere olduğunu fark ettiler.

Misafir:

Ben lambayla ilgileneyim, yağ koyayım, dedi. Halife:

Misafire hizmet ettirmek asaletten değildir, dedi. Misafir:

O halde hizmetçiyi kaldırıyorum.

Halife:

Hayır olmaz. O şimdi yeni uykuya dalmıştır, dedi.

Sonra kendisi kalktı, kabı getirip lambaya yağ koydu. Misafiri dedi ki:

Ey müminlerin emiri, neden bu işi kalkıp kendiniz yaptınız?

Ömer b. Abdülaziz (r.a) ona şu cevabı verdi:

Ne olmuş ki! İşte Ömer olarak gittim, Ömer olarak döndüm.

#1613

Antere r.a. anlatıyor:

Hz. Ali, Kûfe’de Havernâk denilen yerde iken yanına gittim, üzerinde eski bir elbise vardı. Soğuktan tirtir titriyordu.

Ey Mü’minlerin Emiri, dedim, Allah sana ve aile fertlerine devlet hazinesinden bir pay takdir buyurmuşken sen soğuktan titriyorsun!

Şu karşılığı verdi:

Vallahi ben sizin malınızdan bir şey almam. Sırtımdaki şu elbise de Medine’den gelen öz malımdır.Etiketler