Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1612

İkinci bin yılın yenileyicisi İmam-ı Rabbanî k.s. hazretleri, Ashab-ı Kiram hakkında ihtilafa düşen ve yer yer ağır sözler edenleri şöyle uyarmaktadır:

“Ashab-ı Kiram arasında geçmiş olan çekişmeleri ve savaşları güzel yönlere hamletmek ve yormak gerekir. Bunlarla ilgili nefsimize uymaktan ve taraf tutarak konuşmaktan çekinmek lazımdır. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat âlimlerinin de ifade ettiği gibi sahabiler arasındaki ihtilaflar içtihada ve yorum farklılığına dayanmakta olup, şahsi istek ve arzuları için ortaya çıkmış değildir.” Etiketler