Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1605

Ebu Hasan Bûşencî k.s.’un vefatından sonra dervişin biri mezarının başına geldi. Dua ederek Hak Teâlâ’dan dünyalık bir şeyler istedi. Gece olunca rüyada Ebu Hasan Buşencî’yi gördü. Diyordu ki: Ey Derviş! Mezarımızın başına gelince burada dünyayı isteme! Şayet dünyayı isteyeceksen, dünya beyi olanların mezarlarının başına git. Buraya gelince himmetini yüce tutarak iki cihandan alakayı kes, sadece Cenâb-ı Hakk’ın rızasını iste.Etiketler