Şakîk b. İbrahim güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1597

Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri tevekkülü: “Kalbin, her durumda Allah Teâlâ’ya itimat etmesi, güven duyması” olarak tanımlamıştır.

İbrahim Havvas Hazretleri demiştir ki; “Tevekkül, Allah Teâlâ’dan başka hiç kimseden korkmamak, onlara umut bağlamamaktır.”

Şakîk b. İbrahim ise; “Allah Tealâ’nın vaat ettiklerine karşı kalbin tam anlamıyla inanıp mutmain olması..” diye nitelemiştir.Etiketler