Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#197

Cenab-ı Hakk’ın nimetleriyle beslenip, başkasına veya bizzat nefsimize itaat edersek hesabımız çok çetin olur.

Mehmed Kırkıncı

 

Nefsini yenerek tahkiki iman kazanan kimse, ateş ortasında fidan yetiştirmiş gibidir.

Mehmed Kırkıncı

 

İnsan, Hz. Şuayb a.s. gibi hutbe irad etse bile, kendi iç mülahazası şöyle olmalıdır. Lafzperestlik yaptım, insanları kelimelerle cümlelerle aldattım.

Fethullah Gülen 

#486

Bir ârife sormuşlar:

Kula kulluk etmek ne demektir?

İki kelimeyle cevap vermiş:

Nefse itaattir.

#1587

Nefse muhalefet eden aziz, itaat eden ise zelil olur!Etiketler