Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#670

Kötü işler yapıp da “Allah beni affeder” demek ahmaklıktır.

#920

İnsanlar arasında tanınmak isteyen, âhiretin tadını alamaz.
Şöhreti seven kimse, Allah'tan korkmaz.
Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık düşünülemez.

#1180

Câfer-i Sâdık Hz.leri buyurdu ki:

"Beş kimsenin sohbetinden, yani beş kimse ile beraber bulunmaktan sakın: Birincisi, yalan söyleyenden sakın. Çünkü ona daima aldanırsın. Sana iyilik yapayım derken, kötülük yapar. İkincisi, cimriden sakın. Üçüncüsü, ahmaktan yani aklı az olandan sakın. Çünkü en çok işine yarayacağı zaman, seni bırakır. Dördüncüsü, kötü kalpli kimseden sakın. Çünkü işi bozulunca, seni harcar. Beşincisi, fâsıktan yani günah işlemekten utanmayan kimseden sakın! Çünkü seni bir lokma ekmeğe satar."

#1500

Bir sineğe mağlup olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen aciz bir insanın ulûhiyet dava etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur.

#1569

Ölümü sadece hasta ve ihtiyarların limanına uğrayan bir gemi olduğunu zannetmek en büyük ahmaklıktır.

Selim GündüzalpEtiketler