Petrus güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1547

Barnabas İncilinin 70. Babından, (İsâ, kendisine, “Sen Allah’ın oğlusun” diyen Petrus’a çok kızdı. Onu azarladı. Ona “Defol ol” benden uzaklaş! Sen şeytansın ve bana fenalık yapmak istiyorsun, dedi. Ondan sonra havarilerine dönerek, bana böyle söyleyenlere yazıklar olsun! Çünkü Allah bana bunlara lânet etmek emrini, verdi, dedi.) Etiketler