varlık güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#74

Kula ihtiyacı bildirmek, aciz ve muhtaç bir varlıktan yardım istemektir.

#402

Varlıklarında sevindiğin şeyler az olursa, yokluklarında üzüldüğün şeyler de az olur.

#730

Ne erkek kadından üstündür, ne de kadın erkekten.

Kadın ve erkek sadece bedenen ve ruhen birbirinden farklı ve birbirlerini tamamlayan iki müstesna varlıktır.

 

#877

İnsan hayvandan üstün yaratılmış olmasına rağmen, eğer şehvet, gazap ve çirkin huyları terbiye edilmezse hayvandan daha aşağı düşer.

#1088

"İnsan, kâinata hâkim bir varlıktır" diyen felsefe öğretmenine, öğrencilerden biri, şu cevabı vermiş:
Tansiyonuna bile hâkim olamayan insan, kâinata nasıl hâkim olur? 

#1485

Varlıkla imtihan, darlıkla imtihandan zordur. Çünkü darlıkta kul hep Allah der. Varlıkta ise sadece aklına gelince Allah der.

#1537

Bazı ilahi sıfatları taşıması sebebiyle âlem de insandan daha aziz daha şerefli bir mahlûk olmadığı gibi, kendini putlaştırıp ilahlaştırmaya çalıştığı için de ondan sefili, zelili yoktur.

Muhiddin Arabî Hz.leri

#1537

Bazı ilahi sıfatları taşıması sebebiyle âlem de insandan daha aziz daha şerefli bir mahlûk olmadığı gibi, kendini putlaştırıp ilahlaştırmaya çalıştığı için de ondan sefili, zelili yoktur.

Muhiddin Arabî Hz.leriEtiketler