Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#31

Bu dünyaya gönderiliş maksadını ve bu dünyadaki vazifelerini neden unutursun a gafil!

#273

Ey gafil! Nasıl olurda sonsuz olanı, sayılı günler uğruna satarsın?

#475

Bugün elde varken, yarını görüp görmeyeceğin meçhul iken, neden bugünün ibadetini ve tövbesini yarına bırakırsın ki a gafil!

#639

Aklı olan her günü son günüymüş gibi yaşar. Gafil ise hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar.

#738

Ruh bedenden ayrıldı mı beden hükmünü kaybeder, ceset haline dönüşür.

Ruhun bedene üstünlüğünü neden idrak etmezsin a gafil.

 

#903

Kendi ibadetini çok, başkasınınkini az görüpte böbürlenen gafillerden olma.

 

 

#935

Alçak dünyanın mülküne talip olanlar, ahmak gafillerdir.

#1045

Güneş! Milyarlarca yıldır her sabah bir başka güzellikle ve tam vaktinde doğuyor. Kendisine verilen ısıtma ve aydınlatma vazifesini büyük bir intizamla yerine getiriyor. Bu hadiseyi kör tesadüfe mal edenlere güneşin geçmiş ömrü kadar yazıklar olsun diyorum.

#1310

Şu üç sınıf insanla arkadaşlık etmekten sakının:

Gaflette olan zalim kimseler,

İkiyüzlü Kur’an okuyucuları,

Cahil sufiler.

 

#1342

Ey gafil! Dünyevi menfaatler peşinde koşan vaizlerin sohbetlerini dinlemektense bu eşsiz eseri düzenli bir şekilde okumaya devam etmek bin kat evladır.

#1362

Dünya için yaratılmadın ki öyle ise neden onu elde etmek için var gücünle çalışıyorsun a gafil!

#1428

Kısacık dünya hayatındaki rahatın için bu kadar ağır zahmetlere katlanıyorsun da, niçin ebedi hayatındaki rahatın için az bir zahmete katlanmıyorsun ki a gafil!

#1513

Ey gafil! Eğer ilmi Allah rızası için öğrendiysen insanlardan istemeyi kes! Yok, dünya için öğrenmişsen, cennet arzu ve isteğini kalbinden çıkar.

#1826

Hiç ölmeyecekmişsin gibi dünya için çalışıyorsun da neden yarın ölecekmişsin gibi ahiretin için çalışmıyorsun ki a gafil!Etiketler