mahşer günü güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#614

Eğer çalınan, yağma edilen devlet malı ise bu fiili işleyenler, mahşer günü Allah’ın huzurunda milyonlarca vatandaşla hesaplaşmayı hiç çekinmeden göze alıyorlar demektir ki bu durum cehalet ve gafletin en koyu haline işaret eder.

#950

Mahşer günü ilk önce namazdan hesaba çekileceğiz.
 

#1358

Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek orada onu biçeriz. Ömrümüz boyunca insanların hizmetine koşmuş, onların sıkıntısını gidermişsek, Allah'da mahşer günü bizim sıkıntımızı giderir. Hüzünlü bir kalbi serinletmişsek, Yüce Rabbimiz de o bütün kalplerin dehşetle titrediği gün bizim kalbimizi ferahlatır.

Yardımın büyüğü küçüğü olmaz. En ufak iyiliğimizin bile çok büyük mükâfatı vardır. Gün gelir, dünya hayatında tattığımız lezzetler, aldığımız zevkler sona erer. Bugün sıkıntı gibi görünen insanlar için uğraşlarımız, o gün yanımızda azığımız olur.

#1543

Gıybet, insanın hasenatını yakar, yok eder, mahşer günü borçlu çıkmasına vesile olur.

#1844

Mü’minlere her şeyden evvel kendi nefislerinin ıslahı lazımdır. Kendi nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez. Mahşer günü herkese kendi amelinden sorulacak. Kimse başkasının günahından zarar görmeyecek, kâfirlerin küfrünün zararı ancak kendilerinedir.

Fahreddin Razi Hz.leriEtiketler