Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1339

Şam’da bir adam vardı. Her gün on kere Muhyiddin Arabî Hazretleri’ne lanet okumayı kendine vazife edinmişti. Nihayet o adam öldü. İbnü’l-Arabî onun cenazesine katıldı. Sonra gelip evinde oturdu ve sessizce kıbleye yöneldi. Bu arada öğle yemeği hazırlanıp yanına getirildi, fakat yemedi. Akşama kadar o haliyle bekledi. Ardından sevinçle döndü ve akşam yemeğini isteyip yedi. Bütün bunların sebebi sorulunca dedi ki: “Beni her gün lanetleyen bu adam affedilmedikçe yememek ve içmemek için Allah’a söz verdim. Onun için yetmiş bin kelime-i tevhid okudum. Allah da onu bağışladı.”Etiketler