Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#931

Dünya, “deni”, “denaet”, “edna” kelimelerinin de türediği “aşağıya doğru yaklaşmak, alçalmak” anlamına gelen bir kökten gelir. Ebedi hayata nispetle daha aşağı bir nitelik taşıyan “geçici hayat”a bu yüzden “dünya hayatı” denilmiştir.

#1315

Dünya’nın kelime anlamı “en aşağı olan” demektir, isminden bellidir alçak dünya.Etiketler