Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1313

Bir gün Hz. Ali (r.a) ile oğlu Hz. Hasan (r.a) (Allah onlardan razı olsun) arasında şu konuşmalar geçer:

Ey oğul, doğruluk nedir?

Kötülüğü iyilikle savmaktır.

Peki, şeref nedir?

Dostlara iyi davranmak, hataları kabullenmektir.

Mürüvvet nedir?

İffetli ve dürüst olmak… Malı helal yoldan kazanmak, yerinde harcamaktır.

Şefkat nedir?

Kendinden zayıf olana bakmak, düşmüş olanları koruyup gözetlemektir.

Alçaklık nedir?

Kişinin sadece kendi nefsi için elde edip kazanması ve yalnız sevdiği şeyler için harcamasıdır.

Cömertlik nedir?

Darlıkta ve bollukta harcama yapmak, ihsanda bulunmaktır.

Cimrilik nedir?

Kişinin elinde bulunan malları üstünlük, harcadıklarını ise ziyan olarak görmesidir.

Kardeşlik nedir?

Darlıkta ve bollukta iyilik yapmaktır.

Korkaklık nedir?

Arkadaşa karşı cüretkâr olmak, düşmana karşı ise geri durmak, ondan kaçmaktır.

Asıl ganimet nedir?

Takva sahibi olmaya gayret etmek, dünyevi şeylere değer vermemektir.

Hilm (yumuşak huyluluk) nedir?

Öfkeye hâkim olmak, nefsin arzularına engel olmaktır.Etiketler