Hıristiyanlık güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#571

Hıristiyanlıkta baba kullarını mahkûm eder, oğul ise onları kurtarır gibi sapıkça bir ana tema mevcuttur. Kısacası İslam dini müstesna, diğer dinlerin din olmaktan çıktıkları aşikâr bir gerçektir.

#1308

Din istismarına en çarpıcı haliyle Hıristiyanlıkta rastlıyoruz. O kadar ki, Ortaçağ’da yaşamış Katolik din adamları halkı kandırıp “endülijans” adı verilen kâğıtlar satmaktaydılar. Bu kâğıtlar bir tür af belgesi niteliğinde olup halka belli bir ücret karşılığında dağıtılmaktaydı. Onlardan alan kimse Allah tarafından affedildiğine ve cennetten toprak satın aldığına inanırdı.

Bu kimin mi işine yarıyordu? Tabii ki halkın saf duygularını sömürüp bundan kazanç sağlayan papazların. Kandırılmış halk cennetten arsa satın aldık diye sevinirken, papazlar gelirlerine gelir katmakla meşguldü.Etiketler