Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1294

Allah Rasulü (s.a.v) buyurdu:

 “Hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz artsın.”

“Birbirinize hediye veriniz. Çünkü hediye gönüllerdeki dargınlığı giderir.”

Allah Resulü (s.a.v)’in yanında büyüyen, terbiyesini O’ndan alan Enes bin Malik (r.a) da şöyle der:

“Evlatlarım! Birbirinize ikramda bulunup hediyeleşin. Çünkü bu, aranızdaki muhabbeti artıran en kuvvetli etkendir.”

Hz. Aişe (r.a) Peygamberimiz (s.a.v) için şöyle söyler:

 “Allah Rasulü hediyeyi kabul eder ve karşılık verirdi.”Etiketler