Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1293

İmam Gazali Hazretlerinin “İhya”sında en çok haset edenler arasında hocalar da zikredilir. Akraba arasında, aynı sanat erbabı arasında, âlimler arasındaki haset sıradan insanlarınkinden çoktur.

Muhammed Diyaüddin (k.s) Hazretleri şöyle bildiriyor:

“Sen Allah için hizmet edip etmediğini anlamak istiyor musun? Senden daha derin bir âlim gelse, o konuştuğu zaman üzülür müsün, sevinir misin? O konuştuğunda ben sustum diye üzüldüysen senin ki hasettir. Eğer ben bu kimse kadar anlatamazdım, iyi ki geldi Ümmet-i Muhammed istifade etti dersen, bu Allah için hizmettir.”Etiketler