Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#68

Hz. Davut (a.s.) bir gün dedi ki;

Ya Rabbi! Üzerimdeki nimetlerin en düşüğünü bana bildir.

Allah-u Teâlâ vahyetti.

Ey Davut nefes al! Davut (a.s.) nefes aldı. Cenab-ı Hakk;

İşte! buyurdu, sana verdiğim nimetlerin en küçüğü.

 

#1260

Hz. Davut (a.s) bir gün dedi ki:

Ya Rabbi! Üzerimdeki nimetlerin en düşüğünü bana bildir.

Allah Teâlâ vahyetti:

Ey Davut nefes al!

Davut (a.s) nefes aldı. Cenabı-ı Hak:

İşte, buyurdu, sana verdiğim nimetlerin en küçüğü.

#1744

Dünya ile ahiret arasındaki mesafe yalnızca bir son nefesten ibarettir.

#1768

Son nefesinde; keşke yapmasaydım deme…

Güzeli, çirkini, yalanı, gerçeği tartacak terazi yaşarken elindeydi.

#1895

Alınıp verilen her nefes, insanın ebedî hayatı için kâr ya da zarardır.

 

 Etiketler