Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#287

Ahiret arzusu ve sevgisi bir kalpte bulununca, dünya gelip onu sıkıştırmaya ve yerini almaya çalışır. Fakat bir kalpte dünya sevgisi yer etmiş ise, ahiret arzusu gelip yerini almak için onunla mücadele etmez. Zira ahiret izzet ve şeref sahibi, dünya ise değersiz ve alçaktır.

#513

İnsan, bu âlemde Cenab-ı Mevlâ’nın vekilliğini üstlenmiştir. Bu, insan için büyük bir şereftir. İnsanın bu şerefi layıkıyla üzerinde taşıyıp, hayatında yer alan tüm mahlûkata, onların yaratıcısı olan Allah-ü Teâlâ adına hizmet etmesi, hayatlarının en güzel şekilde geçmesi için yardımcı olması demektir.

Şüphesiz Mevlâ’mızın da bildirdiği gibi yeryüzündeki bütün canlılar insanın hayatını kolaylaştırmak için, hayatının bir düzen, denge içinde devam etmesi için yaratılmıştır.

#909

Müminin izzeti, insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise gece namaz kılarak ayakta durmasıdır.

#1192

Üç şey vardır ki, müslümanları çok aziz, şerefli eder:
1. Kendisine zulüm edeni affetmek.
2. Kendisine bir şey vermeyene iyilikte bulunmak.
3. Kendisini aramayanları, arayıp hâllerini sormak.

#1517

Gıybet, insanın manevi şahsiyetine, şeref, namus ve haysiyetine tecavüz etmektir.

#1573

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz.

Hz. Ali r.a.Etiketler