Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#191

İnsanların dini vecibelerini yerine getirmesine mani olmak, Allah katında en büyük zulümdür.

#202

Mukaddes değerleri, dünyevi hedeflere ulaşma yolunda kullanmak alçaklıktır, dine zulümdür.

#210

Hz. Mevlana k.s. Mesnevi’de şöyle bir hikâye anlatır:

Padişahın biri Cuma günü camiye gidiyordu. Muhafızları caddeye üşüşen halka bir taraftan çekilin diye haykırıyor, diğer taraftan da tekmeyle, sopalarla padişaha yol açmaya çalışıyorlardı.

Bu esnada tesadüfen orada bulunan bir fakir de muhafızlardan sopa yemiş, kan revan içinde kalmıştı. Dayanamadı, padişahın arkasından şöyle bağırdı:

Şu yaptığın zulme bak! Halkın önünde böyle yaparsan, Allah senin gizli zulümlerinden cümleyi korusun! Güya camiye gidiyor, hâyır işlediğini sanıyorsun! Senin hâyrın buysa, şerrin kim bilir nedir?

#289

İçki, kumar, ırk ayrımı, fuhuş, cinayet, zulüm gibi, insanlığa yaraşmayan ne varsa, toplumda ne kadar kökleşmiş olursa olsun, yirmi üç senelik bir ömür içinde, üstelik düşman bir çevre içinde bunları kaldırabilmek, dünya tarihinde sadece Kuran’ın ve onu getiren Peygamberin başardığı bir iştir ve başkası tarafından tekrarlanması mümkün olmayan bir mucizedir.

#385

Allah-ü Teâlâ, akıldan sonra, nefsi yaratmış ve ona, cehalet, şehvet, tamahkârlık, yalan, harislik, gadap, zulüm, fesatlık ve şirk gibi aşağı duygular vermiştir.

#405

Bu zulmü yapan bana zulmettiğini zannetti, ama zulüm geçip gitti ise de, vebali bunu yapanın boynunda kaldı.

#459

Çok yemek, insanın kendine yapabileceği en büyük zulümlerdendir.

#459

Çok yemek, insanın kendine yapabileceği en büyük zulümlerdendir.

#566

Kibir, öfke, zulüm, kin ve nefret insanı alçaltıp, cehenneme yolcu eder.

#1172

Bayezid-i Bistami buyurdu ki:
"Şu on şey beden üzerine farzdır:
1) Farzları noksansız yerine getirmek, 2) Haram kılınan şeylerden kaçınmak, 3) Allah için mütevazi olmak, 4) Müslüman kardeşlerine eziyet etmekten sakınmak, 5) İyi ve kötü herkes için hayır isteyen olmak, 6) Allah-ü Teâlâ’nın mağfiretini arzulamak, 7) Her işte ve her hâlükârda Allah rızâsını gözetmek, 8) Öfkeyi, gurur ve taşkınlığı, zulüm ve haksızlığı, üzücü ölçüde mücâdeleyi terk etmek, 9) Kendi kendine nasîhatçi olmak, nefsi terbiyeye çalışmak, 10) Ölüme bilerek hazırlanmak."

#1650

Kâsım ibn Osman el-Hîrî k.s.’nin etrafındakilerden birine şöyle dediği anlatılır:

Size beş şey tavsiye ederim: Zulme uğrarsanız zulmetmeyin. Övülerseniz sevinmeyin. Yerilirseniz sızlanmayın. Yalanlanırsanız kızmayın. Size hıyanet yapılırsa siz hıyanet yapmayın!

#1652

Kötülere acımak, iyilere zulümdür.

#1827

Ne ekersen onu biçersin.

Dünya tarlasına günah ve zulûm tohumları ekenler, ahirette ancak azap çiçekleri biçerler.Etiketler