Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1131

Bayezid-i Bistami bir gün yolda yürürken, bir gencin kendisini takip etmekte olduğunu fark edip döndü ve gence; "Niçin beni takip ediyorsun, istediğin nedir?" dedi. Genç, edeple; "Efendim, sizin gibi olmak, yolunuzda bulunmak istiyorum. Lütuf elinizi uzatıp himmet buyurun da ben de kazanayım." dedi. Cevabında; "Benim yaptıklarımı yapmadıkça, benim derimin içine girsen de istifade edemezsin. Bu, Allah-ü Teâlâ’nın bir lütfudur." buyurdu.

#1605

Ebu Hasan Bûşencî k.s.’un vefatından sonra dervişin biri mezarının başına geldi. Dua ederek Hak Teâlâ’dan dünyalık bir şeyler istedi. Gece olunca rüyada Ebu Hasan Buşencî’yi gördü. Diyordu ki: Ey Derviş! Mezarımızın başına gelince burada dünyayı isteme! Şayet dünyayı isteyeceksen, dünya beyi olanların mezarlarının başına git. Buraya gelince himmetini yüce tutarak iki cihandan alakayı kes, sadece Cenâb-ı Hakk’ın rızasını iste.Etiketler