Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#472

Sehl bin Abdullah’a:

Güzel ahlak nedir? diye sorulunca,

En aşağı derecesi;

İnsanların yükünü çekmek,

Onlardan gelen sıkıntılara katlanmak,

Yaptığı iyiliklerden dolayı kimseden karşılık beklememek,

Günahkârlara acıyıp affedilmelerini dilemek… buyurdu.

#1117

İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak benim için daha sevimlidir.

#1941

İnsanların hatalarını affetmek ve kusurlarını örtmek, hem zor hem de son derece mühim bir vasıftır. Cenâb-ı Hakk’ın sevdiği bu güzel haslet, iman ve ahlakın kemaline işaret eder.Etiketler