Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1081

Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı fethettikten sonra, Mısır Ordusu Başkumandanı Kutatbay'ı karşısına alıp savaşın sonuçları hakkında konuşmaya başlamış. Kutatbay, Yavuz Sultan Selim'e yenilmelerinin sebebini şöyle ifade etmiş: 

"Hünkârım, bizim mağlup olmamızın sebeplerinden birisi de ölüm saçan o dehşetli toplarınızdır. Zamanında bir Berberi, Venedik'ten bir top getirip bize satmak istemiş. Ama bizim devlet büyüklerimiz o zaman: Top, Hz. Peygamber'in: 'Kılıç ve ok kullanınız’, emrine aykırıdır, top bir bid'attir, kullanmak caiz olmaz, diyerek almamışlar... 
Yavuz Sultan Selim, Kutatbay'ı dikkatle dinledikten sonra şöyle demiş: 
"Hiç şüphemiz yok ki; kuvvet Allah'tandır. Madem siz böylesine Kur-an'a ve Sünnete bağlıydınız da Hz. Peygamberin:

“Silaha aynı silahla mukabele edin”; emrine niçin itaat etmediniz? 
Hz. Peygamberden bu yana 900 sene geçti, o zaman kılıç ve ok devriydi. Bugün ise top devri..."Etiketler