bal güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#405

Bu zulmü yapan bana zulmettiğini zannetti, ama zulüm geçip gitti ise de, vebali bunu yapanın boynunda kaldı.

#590

Bir kimse tam mütevekkil oldu mu, kendisinden istikbal endişesi alınır.

Abdülaziz Bekkine

#760

Arı su içer, bal akıtır. Yılan su içer, zehir akıtır.

Allah-ü Teâlâ'nın sonsuz güç, kudret ve azametine gösterilebilecek eşsiz bir örnek daha.

#971

Günahlar câzip olmakla beraber zehirli bir bal gibidir. Ahirette cezasını çekeceğimiz gibi, işlendikten hemen sonra, yâni daha dünyada iken bile tesirini gösterir ve kıvrandırır. Bu daralma ve sıkılma ile insan bir haneden diğer haneye, kahveden, meyhaneye derken hastaneye ve nihayet günahlarla dolu bir vaziyette kabrîstana düşecektir.

#1078

 

Fatih, Edirne'de bir gün kıyafetini değiştirip çarşıda gezmeye başlamış. Bir ara bir bakkala uğrayıp yağ istemiş. Yağı aldıktan sonra da bal istemiş. İstemiş istemesine ya bakkal balı vermeyip şöyle demiş: 
"Bal var, yalnız onu da şu bakkaldan alın efendim." 
Padişah şaşkınlık içerisinde şu soruyu sormuş: 
"Niye sen vermiyorsun?" 
Bakkal, şu şekilde cevaplandırmış Fatih'in sorusunu: 
"Yalnızca ben kazanırsam öteki bakkallar açlıktan ölürler. Onların da çocukları var, onlar da kazansınlar." Padişah, hayretler içerisinde diğer bakkallara da uğramış ve hep aynı cevabı almış: "Sadece ben kazanmayayım, onlar da kazansın," demişler her biri. Bunun üzerine şöyle söylemiş Fatih Sultan Mehmed: 
"Birbirlerine bu derece bağlı, birbirlerini böylesine düşünen bir halkım olduktan sonra ben değil İstanbul'u, bütün dünyayı bile alırım." 

#1443

Dünyanın lezzetleri zehirli bala benzer lezzeti nispetinde elemi de vardır.

Said-i Nursi

#1445

Şöhret zehirli bala benzer.

Said-i Nursi

#1519

Umudu olmayan kimse, yaşayan bir ölüdür.

Muhammed İkbal 

#1814

İdare ettiği ülke yani Roma yanarken nev'i şahsına mahsus bir zevk anlayışıyla zevk duyan Neron ölürken: "Dünya bir büyük sanatkâr kaybediyor" diye bağırıyordu. Hayatı türlü maceralarla geçen ünlü Rus yazar Puşkin ise, son sözlerine derin derin içini çekerek başlamış ve: “Hayat bitti” demişti. Sonra ağır ağır: “Biten hayat, nefesim sıkışıyor. Bir şey eziyor beni diye söylemişti. Fransız şair ve yazarı Victor Hugo’nun şan ve şeref içindeki renkli hayatı biterken son sözü: “Kara bir ışık görüyorum” olmuştu. İman sahiplerinin son anları ise bambaşkaydı. Peygamberimizin müezzini Bilal-i Habeşi r.a. ölüm döşeğinde hanımının “Va kaberah (aman ne kötü) diye sızlanması karşısında –Va teberah (aman ne iyi) Peygamberimize  (s.a.v.) ve dostlarına kavuşacağım” diyor ve bu şevkle ruhunu teslim ediyordu. Yavuz Sultan Selim hasta yatağında başucunda bulanan vezirine sorar:

Bu ne haldir. Hasan Can? Hasan Can ise:

Hünkârım, Cenab-ı Hak’ka yönelecek zamandır, diye cevap verir. Bu sözler üzerine Yavuz celallenmiş ve:

Ya sen şimdiye kadar, bizi kiminle bilirdin? Cenab-ı Hak’ka yönelişimizde bir kusur mu gördün? Sure-i Yâsin tilavet eyle (oku) diyerek son emrini vermiştir. Birlikte okudukları Yâsin’in selam ayetine geldiğinde, Yavuzlukla Selimliği birleştiren koca hakana yüce Allah’ın (c.c) selamı erişmişti.  

Pakistanlı büyük vatanperver şair, Mevlana dostu Dr. Muhammed İkbal’in son sözleri: ”Hâşâ ben ölümden korkmuyoruym. Çünkü ben müslümanım. Her müslümana yakışan da ölümü tebessümle karşılamaktır. Hakikatte ölüm, ebediyet âlemine açılan perdedir.” olmuştur.

Peygamper (s.a.v) efendimiz şöyle buyuruyor. “Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz.”

 Etiketler