Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1044

Dünyamız! Güneşin etrafında büyük bir hızla dönüyor, fakat uzaya fırlamıyor ve üzerindeki yolcuları olan insanları, hayvanları, bitkileri ve cansızları, hiç incitmeden binlerce yıldır üzerinde taşımaya devam ediyor. Bu hadisenin kudret sahibi bir zatın tasarrufuyla gerçekleştiğini inkâr etmek en büyük budalalıktır.

#1045

Güneş! Milyarlarca yıldır her sabah bir başka güzellikle ve tam vaktinde doğuyor. Kendisine verilen ısıtma ve aydınlatma vazifesini büyük bir intizamla yerine getiriyor. Bu hadiseyi kör tesadüfe mal edenlere güneşin geçmiş ömrü kadar yazıklar olsun diyorum.

#1397

Arkadaş! Küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir. İman yolu ise, suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi pek kolay ve zahmetsizdir. Meselâ: Bir insan, gövdesinin altı yönünü güneşlendirmek istediği zaman, ya bir Mevlevî gibi dönerek gövdesinin her tarafını güneşe karşı getirir veya güneşi o uzak mesafeden celple gövdesinin etrafında döndürecektir. Birinci şık, tevhidin kolaylığına misaldir. İkincisi de, küfrün zahmetlerine misaldir.

#1736

Güneş, 250 km/sn hızla seyahatini sürdürmektedir. Bu olağanüstü hızdaki seyahate rağmen, güneş sistemi galaksi etrafındaki bir turunu yaklaşık 200 milyon yılda tamamlayabilmektedir. Bu da, galaksimizin ne kadar devasa boyutlarda bulunduğunu anlamamız için aklımıza bir kapı açmaktadır.

Allah-ü Teâlâ’nın sonsuz güç, kudret ve azametine gösterilebilecek eşsiz bir örnek daha.

#1737

Cihanı baştanbaşa kar kaplasa, güneşin harareti bir bakışta onu mahveder. Nice yüzbin cürüm ve isyan, Hakk’ın affı yanında hiçtir.

#1772

“Güneş, yüzyılda bir doğsaydı, hiç kimse bu manzarayı kaçırmayacak; Tanrının mucizesi göklere hayat verirken, tüm yataklar boş kalacaktı.”

Fulton Oursler 

#1817

Işığın bir uçtan öbür uca 100.000 yılda gidebildiği “Samanyolu” galaksisi içinde, güneşimiz gibi bir milyar daha güneş mevcut olduğu tahmin ediliyor.

Allah-ü Teâlâ’nın sonsuz güç, kudret ve azametine gösterilebilecek eşsiz bir örnek daha

#1889

Allah fikri öyle bir güneştir ki, onsuz her izah karanlıkta kalır. Allah’a inanmak değil, inanmamak insanın boyunu aşar.

Peyami Safâ

#1925

Mum, ağlayıp gözyaşı dökünce daha da aydın bir hâl alır. Ağaç dalı da, ağlayan bulutun bereketi ve güneşin hararetiyle yeşerir, tazelenir. Yani bir meyvenin yetişmesi için hararet ve su gerekir.

Tıpkı bunlar gibi, tövbelerin kabulü için de bulut ve şimşek, yani gözyaşı ve gönül yanışı ister.
Hz. Mevlana

#1977

Güneşteki reaksiyonlarda dört hidrojen atomu birleşerek bir helyum atomu meydana getirir ve bu yolla her saniye 616 milyon ton hidrojen, 612 milyon ton helyuma dönüşür. Aradaki 4 milyon ton fark, enerji olarak etrafa yayılmakta ve bu sayede Güneş, muhteşem bir soba vazifesi görerek dünyamızı ısıtmaktadır.

Açığa çıkan enerji, çeşitli süzgeçlerden geçerek bize zararsız bir şekilde ulaşmaktadır. Yerküremizle güneşin arasındaki uzaklığın kusursuz bir ölçüde yaratılması ve “yanma maddesi” dediğimiz kaynağın milyarlarca yıldır tükenmemesi, elbette şuursuz yerkürenin ve güneşin düşünceleri sonucu değildir.

Allah-ü Teâlâ’nın sonsuz güç, kudret ve azametine gösterilebilecek eşsiz bir örnek daha.

 Etiketler