Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#55

Abdülkadir Geylani Hazretleri çölde çok susamış bir halde seyahat ederken, önce kendisini gölgeleyen bir bulut ortaya çıkmış sonra da ufuğu kaplayan bir ışık görünmüştü. Bunun ardından: “Ben senin Rabbinim! Başkasına haram şeyleri sana helal eyledim.” şeklinde bir ses duyulmuş.

Geylani Hazretleri: “Defol hey lanetli!” deyince, o şeytani ışık derhal dumana ve karanlığa bürünerek şöyle seslenmiş: “Ey Abdülkadir! Üstün ilmin ve güçlü mertebenle tuzağımdan kurtuldun. Ben bu şekilde yetmiş büyük sufiyi yoldan çıkarmışımdır” dedi.

#94

İlim, sahili olmayan bir denizdir.

Çok şey bildiğini zanneden kimse ise en büyük cahildir.

#116

Edep, ilimden önce gelir.

Hz. Ömer r.a.

#323

Cesaretin kaynağı iman, akıl ve ilimdir.

#364

“Beden ruhun hanesidir.” buyruluyor. Bir yoksulu giydirmek, bir açı doyurmak böyle önem kazanırsa, ruhları iman ile nurlandırmak, takva ile korumak, salih amel ile terakki ettirmek, ilim ile aydınlatmak ve güzel ahlak ile süslemek ne kadar önemlidir? Kıyas edilsin.

#876

İlahi huzura ulaşmak isteyen insanın birinci vazifesi salih amel ve Cenab-ı Hakk’a itaattır. Kişiyi bunlara götüren rehber ise ilimdir.

#900

Bişr-i Hafi hazretleri buyurdu ki: "Âzâları içinde yalnız dili ile şükreden kimsenin şükrü az olur. Çünkü gözün şükrü, bir hayır gördüğü zaman onu almak, eğer şer görürse onu örtmektir. Kulağın şükrü, bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmaktır. Ellerin şükrü, onlarla hak olandan başkasını tutmamaktır. Midenin şükrü, ilim ve hilm ile dolu olmak; ayakların şükrü de, iyilikten başkasına gitmemektir. Kim böyle yaparsa hakikaten şükredenlerden olur."

#947

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.  

İlmini insanlarla paylaşmaktan sakınma.

#1001

İlim ile meşgul olan kimse, dünyada en güzel, en hayırlı, en faydalı iş ile meşgul oluyor demektir.

#1004

Gerçek âlimler sükût etmeyi, konuşmaktan daha çok severler, ilimleriyle amel ederler. Sünnet-i Seniyyeye titizlikle riayet ederler. Her daim istikamet üzere olurlar.

Dinin konuşulmaktan ziyade yaşanılan ve yaşamak üzere öğrenilen bir ilim olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayalım.

#1054

Zahir ilminde bir derya ve Hanbelî mezhebinin kurucusu olan İmam Ahmed b. Hanbel (r.a), devrin meşhur sûfilerinden Bişr-i Hafî (k.s)’nin yanına sık sık gider ve şöyle derdi:
Ey Bişr, bana Allah-ü Teâlâ hakkında bilgi ver, O’ndan bahset!
Talebeleri ona dediler ki:
Sen hadis ve fıkıh âlimi bir müçtehitsin, çeşitli ilimlerde bir benzerin yok. Buna rağmen yalın ayaklı bir divanenin yanına gidiyorsun. Bu sana yakışır mı?
İmam Ahmed b. Hanbel şöyle cevap verdi:
Evet, saymış olduğunuz ilimlerin hepsini ben ondan iyi bilirim, lakin o Allah-ü Teâlâ’yı benden iyi bilir.
 

#1157

Bayezid-i Bistami hazretleri buyuruyor ki:
"Otuz sene mücâhede eyledim, nefsimin istediklerini yapmadım. İlimden ve ilme uymakdan daha zor bir şey bulamadım."

#1559

Şeyh Sa’di Şirazi Hazretleri buyurdu ki:

“İlim, cömertlik ve Allah korkusundan uzak olan insan, anlamsız kuru bir kalıptan ibarettir.”

#1573

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz.

Hz. Ali r.a.

#1663

Kurtuluş üç şeydedir: İlim, amel ve ihlâs. İlimden maksat, ehl-i sünnet inancını öğrenmektir. Amelden gaye, Kur’an ve Sünnet’in hükmüne göre yaşamaktır. İhlâs ise bütün bunlarda samimi olması, bu yaşayışı diğer insanlarla paylaşması, (Sahabiler gibi) sohbet halini yaşamasıdır.

#1688

Tabiûn büyüklerinden Hasan el-Basrî r.a. şöyle der: “İlimden bir bölüm öğrenip onu bir müslümana öğretmem bana bütün dünyanın benim olup, onu Allah Teâlâ’nın yolunda harcamamdan daha sevimlidir.”

Nevevi

 

#1705

İlmin hepsi dünyalıktır. Ahiret için olanı ise, kendisiyle salih amel edilendir. İhlâsla, Allah rızası için yapılan ameller hariç, bütün ameller de yok olup gidecektir.

#1705

İlmin hepsi dünyalıktır. Ahiret için olanı ise, kendisiyle salih amel edilendir. İhlâsla, Allah rızası için yapılan ameller hariç, bütün ameller de yok olup gidecektir.Etiketler