fil güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#31

Bu dünyaya gönderiliş maksadını ve bu dünyadaki vazifelerini neden unutursun a gafil!

#40

Bir gün Abdullah ibn Mübarek r.a.’a sorulur:

Size göre kâmil insanlar kimlerdir?

 İbn Mübarek:

İlmiyle amel eden ihlâs sahibi âlimlerdir.

Peki, sizce gerçek hükümdarlar, yöneticiler kimlerdir?

Dünya sevgisini kalplerine koymayıp, zühd sahibi olanlardır.

Peki, sefil olanlar kimlerdir?

İbn Mübarek r.a. bu soruya da şu cevabı verdi:

İlmini, amelini ve dinini kullanarak dünyalık peşinde koşan kimselerdir.

#273

Ey gafil! Nasıl olurda sonsuz olanı, sayılı günler uğruna satarsın?

#475

Bugün elde varken, yarını görüp görmeyeceğin meçhul iken, neden bugünün ibadetini ve tövbesini yarına bırakırsın ki a gafil!

#639

Aklı olan her günü son günüymüş gibi yaşar. Gafil ise hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar.

#738

Ruh bedenden ayrıldı mı beden hükmünü kaybeder, ceset haline dönüşür.

Ruhun bedene üstünlüğünü neden idrak etmezsin a gafil.

 

#903

Kendi ibadetini çok, başkasınınkini az görüpte böbürlenen gafillerden olma.

 

 

#935

Alçak dünyanın mülküne talip olanlar, ahmak gafillerdir.

#1003

Öfkeli insan, bir züccaciye dükkânına dalmış fil kadar çevresine zarar verebilir.

#1045

Güneş! Milyarlarca yıldır her sabah bir başka güzellikle ve tam vaktinde doğuyor. Kendisine verilen ısıtma ve aydınlatma vazifesini büyük bir intizamla yerine getiriyor. Bu hadiseyi kör tesadüfe mal edenlere güneşin geçmiş ömrü kadar yazıklar olsun diyorum.

#1310

Şu üç sınıf insanla arkadaşlık etmekten sakının:

Gaflette olan zalim kimseler,

İkiyüzlü Kur’an okuyucuları,

Cahil sufiler.

 

#1342

Ey gafil! Dünyevi menfaatler peşinde koşan vaizlerin sohbetlerini dinlemektense bu eşsiz eseri düzenli bir şekilde okumaya devam etmek bin kat evladır.

#1362

Dünya için yaratılmadın ki öyle ise neden onu elde etmek için var gücünle çalışıyorsun a gafil!

#1428

Kısacık dünya hayatındaki rahatın için bu kadar ağır zahmetlere katlanıyorsun da, niçin ebedi hayatındaki rahatın için az bir zahmete katlanmıyorsun ki a gafil!

#1513

Ey gafil! Eğer ilmi Allah rızası için öğrendiysen insanlardan istemeyi kes! Yok, dünya için öğrenmişsen, cennet arzu ve isteğini kalbinden çıkar.

#1678

Sadi Şirazi Hazretleri meşhur “Bostan” adlı kitabında şöyle anlatır:

Bir yolda önüme gençten biri çıktı. Ardı sıra (tasmalı) bir koyun koşuyordu. Gence dedim ki: “Bu koyun senin ardından şu iple tasma sayesinde geliyor. Bunlar olmasa koyun arkandan gelmezdi.” Delikanlı derhal koyunun tasmasını çözdü ve sağa sola koşup seğirtmeye başladı. O dilsiz hayvan yine koşa koşa delikanlının arkasından gidiyordu. Çünkü onun elinden arpa ve ot yemişti.

Delikanlı oynayıp eğlendikten sonra yanıma döndü. “Ey akıllı kişi! Onu ardım sıra götüren şey bu ip değilmiş. Ettiğim iyilikler onun boynuna kement olmuş. Onu peşimden koşturan, yaptığım iyiliklerdir.” dedi.

Kükreyen fil bile gördüğü iyilik sebebiyle filciye saldırmaz. Ey iyi adam, kötüleri okşa. Köpek bile ekmeğini yediği zaman seni korur. Canavar parsın dişi, iki gün peynirini yaladığı adama karşı kesmez olur.

#1826

Hiç ölmeyecekmişsin gibi dünya için çalışıyorsun da neden yarın ölecekmişsin gibi ahiretin için çalışmıyorsun ki a gafil!Etiketler