Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#999

En çirkin söz yalan, en kötü huy ise yalancılıktır. Kişi yalan söylemeye devam etmekle Allah (c.c) katında “yalancı” olarak yazılacağı bildirilir. Ayrıca yalan söyleye söyleye kişinin kalbinde siyah bir leke oluşacağı ve bu lekenin zamanla tüm kalbini kaplayıp Allah (c.c) katında yalancılardan sayılıncaya kadar devam edeceği zikredilir.

#2010

Uhrevi bir gayeden yoksun olan kişinin akıllılık iddiası koca bir yalandan ibarettir.

Vehb bin Münebbih r.a.Etiketler