Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#966

Biz Avrupa milletleri, medeni imkânlarımıza rağmen Hz. Muhammed'in (s.a.v.) son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki hiç kimse, bu yarışmada O'nu geçemeyecektir.

Goethe

#970

Müslümanlar, hiç bir zaman dini inanışlarını işkence ve zor ile kimseye kabul ettirmeye çalışmamışlardır. Hz. Muhammed (s.a.v.) mağlup ettiği düşmanlarına karşı en insanî hareket ve merhameti göstermiştir. Bu, tarihin sabit olmuş bir hakikatidir.

Lord HADLI

#1803

Hz. Mevlana, şu dört mısra ile kendini bütün berraklığıyla ortaya koymuştur.

“Yaşadığı müddetçe Kur'an’ın kuluyum ben.

Hz. Muhammed’in (s.a.v) yolunun tozuyum ben.

Sözlerimden, bunda başka bir söz nakleden olursa,

O kimseden de, o sözden de bizarım ben.”Etiketler