Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#166

Bir akıl iyidir, ama iki akıl daha iyidir. Öyleyse istişareyi hiç terk etmeyelim.

#323

Cesaretin kaynağı iman, akıl ve ilimdir.

#385

Allah-ü Teâlâ, akıldan sonra, nefsi yaratmış ve ona, cehalet, şehvet, tamahkârlık, yalan, harislik, gadap, zulüm, fesatlık ve şirk gibi aşağı duygular vermiştir.

#642

Göz ışıkla, akıl ilimle, kalp ise imanla ve aşkla doyar.

#692

Göz görmek için nasıl güneşe muhtaç ise, akıl da görebilmek için vahiy güneşine muhtaçtır.

#879

Arifler, nefsin iki büyük başı olduğunu, birinci başının iki kaşımız arasındaki birleşme yeri olup, bununla akla, gözlere, kulaklara, kalbe, dile… tesir ettiğini; ikinci başının karında bulunduğunu ve bununla da mideye ve avret yerlerine tesir ettiğini söylemişlerdir.

#943

Ahireti için azık (salih amel) biriktirene akıllı, nefsinin istekleri doğrultusunda dünyalık metalar peşinde koşana ise ahmak denir.

#1029

Allah-ü Teâlâ, Hz. Âdem (a.s)’ın pak cesedini bulunduğu mekâna koydu. Ruha “Gir!” diye emretti. Ruh, cesede baktı ki dar, küçük, sıkıntılı... Allah-ü Teâlâ; “Zorlu gir, sıkıntılı gir.” buyurdu. Ruh cesede girdi, önce beyinde tecelli etti. Ruhun nuraniyeti sonra göze indi. Göz bir baktı, alt tarafı çamur, üst tarafı akıl. Daha sonra genize geldi. İlk defa “Elhamdülillâh.” dedi. Âdem (a.s)’ın ilk sözü bu oldu. Mümin, ne verilirse hamd etmekle mükelleftir. Hayırdan, şerden ne verildi ise Allah’ı bilen mümin “Elhamdülillâh” der. Sonra aşağı indi, diz kapağına geldi.

Cibril (a.s) elinde üç nuranî lâtif şeyle geldi. Âdem (a.s)’a bu üçünden birini almasını söyledi. O, aklı aldı. Bu üç nuranî lâtif şey, akıl, iman ve hayâ idi. Akıl cesede girdi. İman: “Bana Allah emretti, akıl neredeyse ben oradayım.” diyerek o da girdi. Hayâ da: “Rabbim bana emretti, iman neredeyse ben de oradayım.” diyerek o dahi girdi.

 

#1365

Şeriat ile akıl, nur üstüne nurdur. Hurafeler ve batıl inanışlar, zayıf akılların dinidir.

#1365

Şeriat ile akıl, nur üstüne nurdur. Hurafeler ve batıl inanışlar, zayıf akılların dinidir.

#1366

İlim tükenmez bir hazine, akıl ise eskimez bir elbisedir.

#1377

Edep, akıl ve şeriata muvafık hal ve harekete denir.

Süleyman Hilmi Tunahan Hz.leri

#1573

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz.

Hz. Ali r.a.

#1742

Ramazan-ı şerifte sevab-ı a’mal bire bindir.

Ramazan-ı Şerif'te mü'minler, derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, mânevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letâifin o mübârek ayda oruç vasıtasiyle çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumâne gülüyorlar.

Mektubat 

#1962

İktisat yoluyla yoksulluğa düşmekten korun. Yoksul düşenin dini ve aklı zayıflar ve mürüvveti kaybolur.Etiketler