Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#537

Hz. Yahya (a.s), kendisine: Zinanın başlangıcı nedir, diye sorduklarında “Harama bakış ve müstehcen düşüncedir,” diye cevap vermiştir.

Fudayl diyor ki:

Şeytan: “Bakış, benim ok ve yayımdır. Ben onunla daima hedefe isabet ettiririm” demiştir.

#862

Bir gün Behlül-i Dânâ'nın evine hırsız girmiş, evde ne bulduysa alıp götürmüştü. Doğruca kalkıp kabristanlığa gitti ve kapısına oturdu. Bunun farkına varanlar başına toplanıp; 

"Niçin hırsızın peşinden gitmedin de buraya geldin?" dediler. 
Onlara; 
"Yolunu şaşırmış o adamcağızı burada bekliyorum." diye cevap verdi. 
Bu söze oradakiler kahkaha ile güldüler ve; 
"Hay Allah iyiliğini versin, o adamın burada işi ne?" dediler. 
Bunun üzerine Behlül hazretleri; 
"Siz hiç merak etmeyin o mutlaka bu kapıya gelecek. Ecel onu buraya getirecektir." buyurdu. Bu sözler üzerine herkes derin düşüncelere daldı.

 

#917

Kişinin ameli az olursa, düşünce ve sıkıntıya mübtelâ olur.Etiketler