Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#540

İnsan ömrünün en önemli olayı, iyi bir eş seçimidir.

“Akıllıca bir evlilik yapmak istiyorsan kendi denginle evlen.”

Hz. Hasan (r.a.) kendisine kızının evliliği konusunda danışan birine şöyle tavsiyede bulunmuştu: “Kızını takva sahibi biriyle evlendir. Çünkü eğer kızını severse, onu yüce tutar, eğer sevmezse ona zulmetmez.”

Eşlerin birbirine benzemesi lazım. Ayakkabı ve mestin çiftlerine bir bak! Ayakkabının bir teki ayağa biraz dar gelirse ikisi de işe yaramaz olur. Nikâhta iki kişinin de birbirine denk olması lazım. Yoksa iş bozulur, geçim kalmaz. Niceleri kadın alarak Karun gibi zengin oldu; niceleri de kadın yüzünden borçlandı gitti.

#661

İkinci bin yılın yenileyicisi İmam Rabbanî ( k.s.) şöyle buyurur:

“Şeklen namaz kılan, oruç tutan çok kimse vardır; fakat İslam’ın koyduğu sınırları gözeten, haram ve şüpheli şeylerden sakınan takva sahibi kimseler pek azdır. Haklı ile haksız, samimi olan ile samimi olmayanın arasını ayıran ölçü, işte bu takva ve sakınma, yüce Allah’tan gerçek manada korkma, saygı duyma halidir.”

#907

Kişi gazabını yenmedikçe, takvâ sâhibi olamaz.

#1270

Tasavvufun şartları, geçmiş tasavvuf büyüklerinin şu huylarıdır.

Dünyaya rağbet etmemek,

Zikir ve ibadetle meşgul olmak,

İnsanlardan bir şey beklememek,

Kanaat sahibi olmak,

Yiyecek, içecek ve giyecek gibi şeylerde az ile yetinmek,

Fakirleri gözetmek,

Şehvetleri (nefsin isteklerini) bırakmak,

Mücahede etmek (nefsle savaşmak, mücadele etmek),

Takva sahibi olmak,

Az uyumak, az konuşmak,

Düşünceyi Hak üzerinde toplamak,

Murakabe etmek (“Allah bütün hal ve hareketlerimi bilmektedir” şuuru içinde olmak),

İnsanlardan ilgiyi kesip yalnız yaşamak,

Maneviyat büyükleriyle görüşmek,

Sadece ihtiyaç varken yemek,

Sadece gerektiğinde konuşmak,

İyice uyku bastırdığı zaman uyumak,

Mescidlerde oturmak,

Aziz kitabın (Kur’an- Kerim’in) söylediklerini yapmaktır.

#1286

Bir amel, ancak şu üç şey ile salih amel olur:

Allah için takva sahibi olmak,

İyi niyet,

Yapılan ameli usulünce dosdoğru yapmak.

#1313

Bir gün Hz. Ali (r.a) ile oğlu Hz. Hasan (r.a) (Allah onlardan razı olsun) arasında şu konuşmalar geçer:

Ey oğul, doğruluk nedir?

Kötülüğü iyilikle savmaktır.

Peki, şeref nedir?

Dostlara iyi davranmak, hataları kabullenmektir.

Mürüvvet nedir?

İffetli ve dürüst olmak… Malı helal yoldan kazanmak, yerinde harcamaktır.

Şefkat nedir?

Kendinden zayıf olana bakmak, düşmüş olanları koruyup gözetlemektir.

Alçaklık nedir?

Kişinin sadece kendi nefsi için elde edip kazanması ve yalnız sevdiği şeyler için harcamasıdır.

Cömertlik nedir?

Darlıkta ve bollukta harcama yapmak, ihsanda bulunmaktır.

Cimrilik nedir?

Kişinin elinde bulunan malları üstünlük, harcadıklarını ise ziyan olarak görmesidir.

Kardeşlik nedir?

Darlıkta ve bollukta iyilik yapmaktır.

Korkaklık nedir?

Arkadaşa karşı cüretkâr olmak, düşmana karşı ise geri durmak, ondan kaçmaktır.

Asıl ganimet nedir?

Takva sahibi olmaya gayret etmek, dünyevi şeylere değer vermemektir.

Hilm (yumuşak huyluluk) nedir?

Öfkeye hâkim olmak, nefsin arzularına engel olmaktır.

#1979

Tasavvuf yolunun büyüklerinden Haris el-Muhasibî k.s. Hazretleri "Risâletül-Müsterşidîn" adlı eserinde yolumuzun inceliklerini şöyle anlatmıştır:

"Biri gelir, kurtuluşa götürecek ameller işlemenin yolu nedir?" derse şöyle deriz:

-Takva sahibi büyüklerin yolundan ayrılmamak,

-Tasavvuf yolunun adap ve erkânını gözetmek,

-Nefs muhasebesi yapıp gaflete düşmemek,

-İnsanların hakkını gözetmek, adalet ile iş yapmak,

-Eziyet etmekten sakınmak,

-Eldekini başa kakmadan, minnet altında bırakmadan vermek,

-Haset etmeden, herkese karşı güzel davranmak,

-Kanaat sahibi olmak,

-İnsanlara yabancılaşmadan, onlarla tevazulu ilişki kurmak,

-Yalnız kalınca Allah'ın zikri ile meşgul olmak,

-İnsanlara hizmet etmek şevkiyle diğer arzuları kalpten çıkarmak,

-Niyeti Allah'ın rızasına bağlamak,

-Kurtuluşu istikamet yolunda aramaktır."

 Etiketler