Annemin rüyası güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#821

Annesi Hazret-i Âmine, Varlık Nûru’na hâmile olduğunun ilk günlerinde bir rüyâ gördü. Rüyâda kendisine:

“Ey Âmine! Sen bu ümmetin efendisine hâmilesin! Dünyâyı şereflendirdiği zaman: Her hasetçinin şerrinden O’nu tek olan Allâh’a havâle ederim! diye duâ et ve O’na Muhammed (s.a.v) ismini ver!” diye seslenildiğini işitti.

Bunun içindir ki, Allâh Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:
“Ben, ceddim İbrâhîm’in duâsı, kardeşim Îsâ’nın müjdesi ve annemin rüyâsıyım.”Etiketler