Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#693

Tabiatta Yüce Yaratıcının tesis ettiği bir denge vardır. Yangın bu dengeyi bozar. Anızları pullukla sürüp toprağa karıştırmak zahmetinden kurtulmak için insanlar anızları yakıyorlar. Hâlbuki kaş yapayım derken göz çıkardıklarının farkında değiller. Tarladaki anızlarla birlikte yanan sadece fareler değil, binlerce küçük canlı, hepsinin de görevi var.

#832

 

Süleymân (a.s)’ın firâsetiyle alâkalı bir rivâyet de şöyledir:
Bir gece, bir koyun sürüsü bir tarlayı harâb etmişti. Tarla sâhipleri, Dâvûd a.s.’a gelip şikâyetçi oldular. Telef olan tarla, kıymet bakımından koyun sürüsüne müsâvî idi. Bunun üzerine Dâvûd a.s., koyunların tarla sâhibine verilmesine hükmetti. Süleymân (a.s), o sırada küçük yaşta olmasına rağmen:
“Babacığım, bir yol daha var! Koyunları tarla sâhibine borç olarak verelim; sütünden ve yününden istifâde etsin. Bu arada tarlayı düzenlesin. Tarla eski hâline gelinceye kadar koyunlar kendisinde kalsın. İşleri yoluna girince de, sürüyü sâhibine teslîm etsin!” dedi.
Dâvûd (a.s) bu teklifi çok beğendi ve öyle hükmetti.Etiketler