Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#594

Nefis, dünya’ya sevdalı kör bir aşıktır.

#606

Nefse en ağır gelen şey, ihlâstır. Çünkü nefs, ihlâstan pay alamaz. Bu yüzden ihlâsı hiç istemez.

#1212

Dâvûd-i Tâî Hazretleri buyurdu ki:

Her nefs, dünyadan susuz olarak gidecektir. Ancak Allah-ü Teâlâ’yı zikreden kullar bundan müstesnadır.
 

#1660

İnsanın dört büyük düşmanı vardır.

 Nedir onlar?

Nefs, şeytan, kötü arkadaş ve dünya.

#1711

İnsanlar kendi haz ve çıkarlarını din edindiler, kişisel istekler yani hevâ-yı nefs de bu yeni dinin tanrısı oldu.Etiketler