Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#138

Herkesin dünyadan dert yanmasının en önemli sebebi insanoğlunun sadece ahirette bulunabilecek huzur ve saadeti dünyada aramasından kaynaklanmaktadır.

Bir insan kavak ağaçlarının bahçesinde yüz sene dolaşsa, bir tane dahi hindistan cevizi bulamaz. Çünkü onun mekânı başka diyardadır.       

Cenab-ı Hak, insanlara peygamberler (a.s) ve kitaplar göndererek gerçek mutluluğun ahirette ve cennette olduğunu ve oraya kavuşmanın yollarını beyan buyurmuştur.

Bu yoldan gitmeyen ve dünyanın bir sınama yeri ya da öğrenme mekânı olduğunu anlamayan kimseler, gayrimeşru lezzet ve zevklerle kendilerini avutup tatmin etmeye çalışmakta, böylece hem dünyada divane olup hem de ahirette ebedi saadeti kaybetmektedirler.

#576

Eğer dünyanın Allah katında bir değeri olsaydı, Peygamberler ve Allah dostları ona değer verir, herkesten fazla mal biriktirirlerdi.

#1143

Bir gün Hz. Bâyezîd'e; "Peygamberler hakkında ne buyurursunuz?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki: "Biz onlar hakkında bir şey söyleyemeyiz ve onları anlayamayız. Hallerini anlamaktan aciziz. Onlar, bizim anlayabildiğimizden çok daha yüksektirler. Diğer insanlar, büyük velileri ne kadar anlayabilirse, veliler de peygamberleri ancak o kadar tanıyabilirler.Etiketler