Allah-ü Teâlâ’nın razı olduğu şeyler güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#547

Lokman Hekim oğluna nasihatinde buyurdu ki: “ Ey oğul! Allah-ü Teâlâ’nın razı olduğu şeylerden bahsedenlerle birlikte bulun. Eğer sen onlardan daha bilgili isen ilmin ile onlara faydalı olursun. Onlar senden daha bilgili ise, sen onların bilgilerinden istifade edersin. Böyle olunca, eğer Allah-ü Teâlâ’nın rahmetinden ve ihsanından bir şey gelirse, onlarla birlikte o rahmet ve ihsana sen de kavuşmuş olursun.

Allah-ü Teâlâ’nın beğendiği ve razı olduğu şeylerden bahsetmeyen kimselerle beraber olma. Böyle kimselerle beraber olma halinde, eğer sen âlim isen, onlar bu ilminden istifade edemeyecekleri için, ilimle onlara faydalı olamazsın. Şayet ilim sahibi değilsen, seni büsbütün cahil yaparlar. Bu hallerinden dolayı, onlara Allah-ü Teâlâ’nın laneti ve gazabı gelecek olursa, sen de onlarla birlikte helak olursun.”

Allah-ü Teâlâ’yı tanıyan O’na itaat eden, Allah-ü Teâlâ’nın kazasına boyun eğer. Böyle bir kimse, kendisine gelen ve kendisinden ayrılan bir şeyde nefsine pay ayırmaz. Meydana gelen her şeyin, Allah-ü Teâlâ’nın dilemesi ve takdiri ile olduğunu bildiği için gönlü rahattır.Etiketler