Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#531

Dünya sırtını dönmüş gidiyor. Ahiret de karşıdan geliyor. Her ikisinin de evlatları (bağlıları, isteklileri) vardır, Siz, gücünüz yettiğince ahiret evlatlarından olmaya bakın. Sakın dünya evlatlarından olmayın.

Bugün amel günüdür, hesap yoktur. Yarın ise hesap vardır, amel yoktur.

Hz. Ali (r.a)

#625

Hz. Ömer r.a. şöyle buyurmuştur: “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Amelleriniz mizanda tartılmadan önce siz onları vicdanınızda tartınız. Allah’a arz olacağınız büyük hesap günü için kendinizi salih amellerinizle süsleyiniz.  “Hepiniz Allah’a arz olunursunuz. Sizin bir şeyiniz gizli kalmaz.” Ayetini unutmayınız. Şüphesiz kendilerini dünyada muhasebe edenler için ahiret hesabı kolay olacaktır. Dünyada ölçülü yaşayan ve vazifelerini yerine getirenlerin mizandaki sevapları ağır olacaktır. Sadece gerçeğin konulacağı bir mizanın ağır gelmesi kesindir.”

#981

Ölümden kaçmaya çalışmanın ahmaklık olduğunu bilen müslüman, ölümü sukünetle karşılar ve ona hazırlık yapar. Hazırlıkları hem son nefeste iman ile göçmeye, yani hüsn-i hatimeye, hem de ölüm sonrasındaki hesap gününe yöneliktir. Böyle bakıldığında müslümanın dünya hayatının aslında bütünüyle ölüme ve sonrasına hazırlıktan ibaret olduğu görülecektir.

#1011

Ölüm bizlere; her an kapımızı çalabileceğini, hazırlıklı bulunmamızı, dünyanın da, dünya hayatının da fani olduğunu, dünya gurbetinde sınandığımızı, bir gün mutlaka sılaya döndürüleceğimizi, hesap gününü, ahireti hatırlatır.

#1325

Allah’a inanan kişi kendisini sürekli görüp gözeten bir yüce yaratıcının bulunduğunu bilir. Bu yüzden yaptıklarından sorumlu olacağını ve bir gün hesap vereceğini hiç aklından çıkarmaz. Bu düşünce onu hep kötü şeylerden uzak tutar.

#1330

Dünyada yaptıklarının melekler tarafından kaydedilip ahirette bütün gizli yönleriyle ortaya konacağına ve iyi ya da kötü, bunların karşılıklarını göreceğinden hiç şüphen olmasın.

#1570

“Allah nasıl hesaba çekecek?” diye sorulduğunda, Hz. Ali’nin (r.a) sözünü hatırlayalım:

“Dünyada iken nasıl sizin rızkınızı veriyorsa, ahirette de hesaba öyle çekecek!” diyordu.

#1775

Allah yolunda ne verirsen, öz malın odur. Geri kalanın ise hesabı vardır.

Feridüddin AttarEtiketler