Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#497

“İmanın aslı, Resulullah efendimizin getirmiş olduğu şeylerin hepsini tasdik etmektir. Bunları tasdik eden kimse, bunlarla amel eder. Yani Allah-ü Teâlâ’ya itaat eder. Ebediyen cehennemde yanmaktan kurtulur.”

Allah-ü Teâlâ’nın beğendiği işleri yapmak, dünya ve ahiret kazançlarının toplamıdır. Kulun, Allah-ü Teâlâ’ya olan taatini mükemmel bir şekilde yapabilmesi için, insan dünya sevgisinden ve dünya ile alakalı bağlardan kurtulması lazımdır. İnsan dünyadan uzaklaştıkça, Allah-ü Teâlâ’ya yaklaşır. Manevi kirlerden uzaklaşıp, melekût alemine yükselir. 

#558

Hatırlıyorum, bir tanıdığım “Niçin namaz kılıyoruz?” diye sormuştu da hemen cevap vermek yerine, başka bir soru ile mukabele etmiştim: “İlletini mi öğrenmek istersin, hikmetini mi?” Şaşırmış, “Bu da ne demek oluyor?” demişti. Şöyle bir açıklama yapmıştım: “İllet, hakiki sebep demektir. Hikmet ise, gözetilen fayda ve menfaat.”

-“Şu halde illeti nedir?”

-“Ya hikmeti?”

-“Saymakla bitmez. Ben, hemen aklıma gelenleri söyleyeyim. Her şeyden önce namaz, cehennem ateşinin kalkanı, kabir azabının siperi ve cennet kapılarının anahtarıdır. Ebedi saadet, onun sonsuza uzanan bir meyvesidir.”

“Namaz kalbe gıda, ruha şifa, bedene sıhhat, vicdana ölçü, akla istikamet, iradeye kuvvet ve duygulara intizam verir.”

“Namaz, hayatı disiplin altına alır, günahlardan korur, manevi kirleri temizler. Ruh, onunla nefes alır, huzur bulur, sükûna erer, Rabbine yönelir. Manevi yükselişin merdivenidir namaz, bütün ibadetlerin özüdür.”

“Ancak bunların hiçbiri olmasaydı bile, ben namazımı yine kılacaktım. Çünkü faydalar teşvik edici olabilir, fakat asla hakiki sebep olamaz. Önce istenilmez, belki sonra verilir.”

O zaman söyleyemedim, dostuma şunları da söylemek isterdim:

“Namaz imanımın ifadesidir, acizliğimin, zayıflığımın, çaresizliğimin, kısacası kulluğumun itirafıdır.”

“Namaz, gözümün nuru, gönlümün gözbebeğidir. Dünyam onunla aydınlandı, hakikati onun ışığıyla gördüm, diğer varlıkların ibadetlerini onun ilhamıyla bildim.”

“Secdedeki zilletimde izzetimi bulmuşum. Allah’a baş eğişim, başkasına baş eğmeyeceğime dair yeminimdir. Alnım yeri öperken, ruhum da beni sayısız nimetlerle yaşatan rahmet elini öpmektedir.

Namazda ben âlem olurum, âlem de ben olur. Yüce divanda kâinatın sözcülüğünü ederim. Dilsiz varlıklar, benim dilimde dile gelir.”

“Seccade tahtım, secde saltanatım… Ve kulluğum sultanlığımdır.”Etiketler