Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#488

Ebu Abdullah Dineveri’ye nefisle mücadelenin nasıl yapılacağı sorulduğunda, şöyle cevap vermiştir:

Nefsini başıboş bırakma, hayırlı şeylerle meşgul eyle.

Aksi halde, o seni kötü şeylerle meşgul eder.

#3651

Müslüman her konuda, din kardeşini kendine tercih etmelidir. Kâmil imanın alameti budur.
Birçok talebesi, dergâhı olan bir şeyhi, yıllar sonra talebelerinden biri perişan halde, Bağdat'ta tellallık yaparken görmüş. Yanına varıp sormuş:
Hocam, çok merak ettim, bu hallere niye düştünüz?
İbret almanız için söyleyeyim. Bir gün evime misafir gelmişti. Yemekte balık vardı. Misafire ikram etmeden önce balığın iyi taraflarını kendime ayırıp kılçıklı tarafını ona verdim. İşte başıma ne geldiyse bundan geldi.

 Etiketler