Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#14

Zikrullah, öyle bir kaledir ki, okuyanı hem zahir düşmandan, hem de batın düşmandan korur.

#14

Zikrullah, öyle bir kaledir ki, okuyanı hem zahir düşmandan, hem de batın düşmandan korur.

#50

İslam dininin en büyük düşmanı cehalettir.

İlimsiz din olmaz, onun için ilim öğrenmek çok büyük ibadettir, çok büyük sevaptır.

#353

Yemek içmekte ölçülü olmayanlar, kendilerinin düşmanıdırlar.

#388

Hz. Muhammed’e (s.a.v) tam ve kusursuz tabi olabilmek için, O’nu tam ve kusursuz sevmek gerekir. Tam ve olgun sevginin alameti de, onun düşmanlarını düşman bilmektir. Onu beğenmeyenleri sevmemektir. Sevgiye müdahene, gevşeklik sığmaz.

#468

Bilge bir kimse, birisiyle kavga ederken Behlül onun yanından geçiyordu.

Behlül şöyle dedi:

-Arif sanılan şu adam, eğer Allah’ı gerçekten bilseydi, düşman ile uğraşmaya vakit bulamazdı.

Rabbinin varlığından gaflette olmasaydı, bütün halkı yok sayacaktı.

#997

Düşmanlarından, kibirli, hasetçi, ahlaksız, cimri ve cahil kimselerden şiddetle uzak durmalısın. Eğer bu kimselerden uzak durmazsan belayı kendin davet etmiş, zarara kendi rızanla girmiş olursun.

#1274

Vaktiyle adamın biri Ebu Bekir Şiblî (k.s)’a:

Bu yolda ilk önce kim sana kılavuz oldu, diye sordu. Şiblî şu cevabı verdi:

Bir gün su kıyısında bir köpek gördüm. Öyle susuzdu ki bir zerrecik takati kalmamıştı. Suda gördüğü kendi aksini başka bir köpek sandığından korkuyor, su içemiyor, su kıyısından kaçıyordu. Nihayet susuzluktan perişan hale geldi. Dayanamadı, birdenbire kendini suya attı. Böylece korktuğu diğer köpek kayboldu, gözünün önünden gitti. Yani düşmanı yine kendisiydi, o an ortadan kalkıverdi. Bu hakikat bana böyle apaçık görününce iyice anladım ki nefsim bana perde. Bunun üzerine kendimde fani oldum, nefsin arzularını terk ettim ve işim yoluna girdi. İşte bu yolda bana ilk önce bir köpek böyle kılavuzluk etti.”

Ey oğul! Sen de kendi gözünün önünden kalk! Sana perde olan sensin. Sen de bir kıl kadar varlık kalsa ayağına ağır bir zincir vurmuş demektir.

#1375

Ben nefsin ne kadar büyük bir düşman olduğunu, ancak onyedi senede öğrenebildim.

İmam-ı Rabbani (k.s)

#1903

 

Hediye, şayet bir düşmana verilmişse, onun kin ve husûmetini azaltır, hattâ zamanla düşmanlığı ortadan kaldırır. Hediye verilen kişi ne dost ne de düşman biriyse, yâni ortada ise daha yakın hâle gelerek dost olur. Dost ise, dostluğu daha da artar.

#1903

 

Hediye, şayet bir düşmana verilmişse, onun kin ve husûmetini azaltır, hattâ zamanla düşmanlığı ortadan kaldırır. Hediye verilen kişi ne dost ne de düşman biriyse, yâni ortada ise daha yakın hâle gelerek dost olur. Dost ise, dostluğu daha da artar.Etiketler