Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#437

Sehl Tüsteri Hazretleri’nin söylediğine göre, sabır iki çeşittir. Biri günaha karşı sabırdır ki bunu yapabilen kişi mücahittir. Diğeri de ibadet etmeye karşı sabırdır ki, bunu yapabilen de abid yani ibadet edendir. Hem günah işlememeye, hem de ibadete sabreden kimseye Cenab-ı Allah, kazasına rıza yeteneği verir. Rızanın işareti, kalbinden gelen kötülük ve iyilikleri itidal ve sükûnetle karşılamasıdır.

 

                                     Etiketler