Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#427

Lokman Hekim’in oğluna güzel ve ibretli bir tavsiyesi var:     

“Evladım, bilginlerin toplantılarında bulun ve onlarla sohbet et."

"Çünkü Allah, nasıl dünyayı gökten indirdiği yağmurlarla bereketli

ve elverişli kılarsa, insanların kalplerini de öylece ilmin nuru ile aydınlatır.”

 

 

                                                                                                                                                               

#547

Lokman Hekim oğluna nasihatinde buyurdu ki: “ Ey oğul! Allah-ü Teâlâ’nın razı olduğu şeylerden bahsedenlerle birlikte bulun. Eğer sen onlardan daha bilgili isen ilmin ile onlara faydalı olursun. Onlar senden daha bilgili ise, sen onların bilgilerinden istifade edersin. Böyle olunca, eğer Allah-ü Teâlâ’nın rahmetinden ve ihsanından bir şey gelirse, onlarla birlikte o rahmet ve ihsana sen de kavuşmuş olursun.

Allah-ü Teâlâ’nın beğendiği ve razı olduğu şeylerden bahsetmeyen kimselerle beraber olma. Böyle kimselerle beraber olma halinde, eğer sen âlim isen, onlar bu ilminden istifade edemeyecekleri için, ilimle onlara faydalı olamazsın. Şayet ilim sahibi değilsen, seni büsbütün cahil yaparlar. Bu hallerinden dolayı, onlara Allah-ü Teâlâ’nın laneti ve gazabı gelecek olursa, sen de onlarla birlikte helak olursun.”

Allah-ü Teâlâ’yı tanıyan O’na itaat eden, Allah-ü Teâlâ’nın kazasına boyun eğer. Böyle bir kimse, kendisine gelen ve kendisinden ayrılan bir şeyde nefsine pay ayırmaz. Meydana gelen her şeyin, Allah-ü Teâlâ’nın dilemesi ve takdiri ile olduğunu bildiği için gönlü rahattır.

#1055

Lokman Hekim'e:
Bilgeliği kimden öğrendin? diye sorduklarında ondan şu cevabı almışlar:
Körlerden öğrendim. Çünkü onlar elindeki değnekle tam araştırmadan adım atmazlar.
Basacakları yerin sağlam olduğundan emin olduktan sonra adım atarlar... Bundan dolayı ben de bir şey yapacağım zaman düşünür, faydalı ise konuşur, yararlı ise yaparım...
Faydasız ise bırakmayı ve susmayı tercih ederim.

#1057

 

Lokman Hekim'e: 
"Hastamıza ne yedirmemizi tavsiye edersiniz?" diye sorduklarında, 
ondan şu cevabı almışlar: 
"Aman, acı söz yedirmeyin de, ne yese olur." 

#1434

İki şeyi asla unutma, Allah’ı ve ölümü.

İki şeyi asla hatırlama; yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü…

Lokman Hekim

#1538

Lokman Hekim bir oğluna şöyle der;

“Oğul, miden dolduğu vakit tefekkür uyur, hikmet kaybolur ve azalar ibadet etmekte tembelleşir.”Etiketler