Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#137

Kâinatta ne varsa her şey Allah’ın eseridir, ama insan Allah’ın şaheserdir. İnsanı sevmenin yolu, onu yaratanı tanımak ve sevmekten geçer.

#282

En küçükle en büyük, azla çok arasında fark yoktur. Bir atomla bir yıldızın idaresi, bu kudrete göre aynıdır. Allah’ın, bir atomu kaldırmada harcadığı kudret ne ise, bir yıldızı, ya da bütün kâinatı idarede ve kaldırmada harcadığı kudret birdir. Çünkü kudretinde acizlik yoktur. Dolayısıyla Allah için, bir çiçeği yaratmakla bir baharı yaratmak arasında hiç fark yoktur.

#349

Kanun kendi başına iş göremez. Mutlaka her kanunu tatbik eden bir Hâkim olacaktır. Kanun, kendiliğinden bir iş görebilseydi, mahkemelerde hâkime lüzum kalmazdı.

Tabiat kanunları, Cenab-ı Hakk’ın kâinatın sevk ve idaresinde hükümferma olan bir nevi şeriatıdır ki, buna “tekvini şeriat” denir.

#375

Her zerresi mucize olan bu kâinatı bir ömür boyu gaflet içinde geziyor, seyrediyor ve hiç tefekkür etmeden öbür âleme göçüp gidiyoruz malesef. 

#424

Gün ışımaya başladığında yani kâinatın ayakta olduğu vakit, insanın yatakta olması hiç olacak iş midir?

 

#1896

Kâinat baştanbaşa Allâh’ın en büyük kitabıdır. Bu büyük kitabın hangi harfini okusan, mânâsının hep Allah olduğunu görürsün. Kâinâtın hangi zerresi üzerinde tefekkür etsen, seni Allâh’a ulaştırır.Etiketler