Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#408

İslam kardeşliği, nesep ve kavmiyetten daha evladır. Çünkü nesep kardeşliği sınırlıdır; din kardeşliği ise Hz. Âdem’den kıyamete kadar gelecek bütün mü’minleri içine alan çok geniş bir dairedir.

Sahabilerden biri Selman-ı Farisi’ye “hangi ırktansın?” diye sorduğunda şöyle cevap verir: “Ben İslam’ın oğlu Selman’ım,”

 

 

#659

İblis neden Allah’ın lanetine uğramıştır?

İblis, Hz. Âdem’in (a.s.) bedenine üflenen ilahi nefha yerine beşeriyetindeki toprağı gördüğü için “ Ben ateşten yaratıldım, o ise balçıktan” diyerek böbürlenmiş, bu vesileyle Allah’ın lanetine uğramıştır.

#677

Hatem-i Esam diyor ki: “ Bulunduğun mevkiinin şerefine güvenme. Cennetten daha şerefli bir makam olmasın. Hz. Âdem’in başına gelenler ortada.

İbadet çokluğuna aldanma. İblisin başına gelenler belli.

İlmin çokluğuna bel bağlama. Bel’am isminde bir rahip vardı, İsmi Azam’ı bilirdi. Akıbetini düşün onun.”

Demek ki, kalpler ancak Allah ile yakın olmalı, başka şeyler güvenmeye değmiyor.

#1763

Hz. Adem cennetten gelirken oradan yalnız bir şey çıkarabildi. O da aşk. Cennet yadigârı olan aşkı, bunun için lekelememek, hakkını vermek, ona hürmet etmek hepimizin borcudur.

Salâhaddin EyyubîEtiketler