Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#166

Bir akıl iyidir, ama iki akıl daha iyidir. Öyleyse istişareyi hiç terk etmeyelim.

#1364

Akıl akıldan üstündür.

Bir akıl iyidir ama iki akıl daha iyidir. İstişare kapısını hep açık tutalım.

#1367

En akıllı insan, istişare yapan, öğüt dinleyen kimsedir.

#1697

İstişare etmeksizin kendi görüşünü benimseyen, başına buyruk davranan kişi doğrudan uzaklaşır. Kur’an ve sünnet istişareyi emreder.

#1698

İstişareyi terk ederek yapılmaya niyet edilen işler, tek kanatla uçmaya niyet etmek gibidir.

#1699

İstişare yapılmadan tatbik edilen işler başarısızlığa mahkûmdur.

Hz. Ömer r.a. 

#1700

Tevazu sahibi müslümanlar önemli meselelerinde asla istişareyi terk etmezler. Çünkü onlar sadece kendi akıllarına güvenip kibirle yürümezler.Etiketler