Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#541

Zührî, bir gün talebelerine:

Sizi cehenneme düşmekten muhafaza edecek şeyleri çoğaltınız, dedi.

O şey nedir? diye sorduklarında:

Maruf (iyilik) yapmaktır cevabını verdi.

#676

Hz. İsa (a.s) şöyle derdi:

-Ateşin ve toprağın yiyemediği şeyi çoğaltınız.

Bunun ne olduğunu kendisine sorduklarında: “İyilik yapmaktır” diye buyurdu.

#883

Kur’an’nın bir sûresine isim olan Lokman oğluna şöyle demiştir: “Yavrucuğum! Kulluğunu tam ve dosdoğru yap, iyiliği öner, kötülükten sakındır. Bu sırada başına gelen sıkıntılara da göğüs ger. Fakat bütün bunlar sebat ve kararlılık gerektiren işlerdendir. Kasıntılık yapıp insanlara karşı böbürlenme ve yeryüzünde çalım satarak dolaşma! Unutma ki, Allah her kendini beğenmiş küstahı sevmez! Hayat yürüyüşünde dengeli ol ve sesini yükseltme. Unutma ki seslerin en çirkini (sesi yükseldikçe çirkinleşen) eşeğin sesidir. 

#1179

Bir gün Câfer-i Sâdık'a sordular:

"Allah-ü Teâlâ, faizi niçin haram kılmıştır?
Buyurdu ki: "İnsanların birbirine iyilik yapmaları, ihsanda bulunmaları için, Allah-ü Teâlâ onu haram etti. Faiz haram olmasaydı, birbirine karşılıksız iyilik yapan kalmazdı. Yapılan her iyiliğin karşılığı olarak dünyada menfaat bekleyen çok olurdu."

#1434

İki şeyi asla unutma, Allah’ı ve ölümü.

İki şeyi asla hatırlama; yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü…

Lokman Hekim

#1476

Her iyilik bir sadakadır.

#1556

Allah için bir başkasına yardım etmek, gücü yettiği kadar iyilik ve ihsanda bulunmak, muhtaçların derdiyle dertlenmek, kalpteki iman ve irfanın sonucudur.

Malından ve canından cimrilik edip Hakk’ın ve halkın hukukunu çiğneyenler, dünya ve ahiret mutluluğuna eremezler.

Nitekim ruhun saadeti, Allah için sevgi ve hizmette gizlenmiştir.

#1558

Sana ahiret hayatında gerekecek olan azığı sağlığında elde etmelisin. Öldükten sonra yakınlarından, dostlarından ve çocuklarından senin için iyilik yapmalarını bekleme, buna güvenme.

Nimete sahipken iyilik ve yardımda bulun, yoksullara dağıt. Çünkü dünya malı ölünce elinden çıkacak, sahibine dönecek. Acı çekmek istemiyorsan, acı çekenleri unutma. Servetin elindeyken ihtiyaç sahiplerine ulaştır. Gün gelecek hazinenin anahtarını yitireceksin. 

#1558

Sana ahiret hayatında gerekecek olan azığı sağlığında elde etmelisin. Öldükten sonra yakınlarından, dostlarından ve çocuklarından senin için iyilik yapmalarını bekleme, buna güvenme.

Nimete sahipken iyilik ve yardımda bulun, yoksullara dağıt. Çünkü dünya malı ölünce elinden çıkacak, sahibine dönecek. Acı çekmek istemiyorsan, acı çekenleri unutma. Servetin elindeyken ihtiyaç sahiplerine ulaştır. Gün gelecek hazinenin anahtarını yitireceksin. 

#1609

Ebu’l- Abbas İbn Atâ bir gün arkadaşlarına; “İnsan ne ile yükselir?” diye sormuş. Kimi; “Başa kakmayı bırakmak ve nefsi feda etmekle, demiş. Kimi; İyilik etmek, ölçülü davranmakla, demiş. İbn Atâ şöyle demiş:

Yükselen yalnız güzel ahlak ile yükselmiştir. Peygamber s.a.v.’den başka hiç kimse de güzel ahlakta son noktaya (kemale) ermemiştir.

#1686

İyiliği kime yaptığına değil, kim için yaptığına bakılmalıdır. Allah için yapılan hiçbir amel, ibadet ve iyilik zayi olmaz. Atalarımız, “Sen bir iyilik yap denize at, balık bilmezse hâlık (yaratıcı) bilir” demişlerdir.

 

#1686

İyiliği kime yaptığına değil, kim için yaptığına bakılmalıdır. Allah için yapılan hiçbir amel, ibadet ve iyilik zayi olmaz. Atalarımız, “Sen bir iyilik yap denize at, balık bilmezse hâlık (yaratıcı) bilir” demişlerdir.

 

#1726

İyilik yapmaya gücün yetmezse bari kötülük yapma.

Feridüddin Attar

#1904

Ferîdüddîn-i Genc-i Şeker buyururdu ki:
İnsanların en akıllısı, dünyaya gönlünü kaptırmayanlardır. En zengini de kanaat edenlerdir.
Başkalarının almak istemediği malın satıcısı sen olma!
Herkesin yemeğinden yeme! Fakat herkese yemek yedir!
Günah olan bir şeyde kendine karşı sert ol!
Başkalarına iyilik yaptığın zaman kendine iyilik yaptığını bil.
Allah-ü Teâlâ’nın sevgili kulları ile oturup kalkmada, Allah-ü Teâlâ’yı hatırından çıkarma!

 

#2006

Güzel ahlak; Cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.

Güzel ahlak; Güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir.

Hasan-ı Basri Hz.leriEtiketler