Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1695

İmam Şafiî Hazretlerine duyduğu en güzel sözün hangisi olduğunu sordular. Şöyle buyurdu: “Vakit kılıçtır. Sen onu kesmezsen o seni keser.”

#1907

Fudayl bin İyâd buyurdu ki:

"Farzlar, insan için sermaye, nafileler ise kâr ve kazanç gibidirler. Kâr, sermaye olduktan sonra meydana gelir."

#1909

Aşk ehlinin gözleri, seher vakti uyanık olur. Gönül ehlinin ruhları, seher vakti sırlarla dolar. Cenâb-ı Hak her gece nidâ eder; “İsteyen yok mu?” Seher vakti kim ne isterse muradına erer.

#1918

Sabır, insanın derûnundaki kıymetli bir hazinedir. Belâ ve musîbetler karşısında en sağlam kalkandır. Allah-ü Teâlâ’nın râzı olduğu ve büyük mükâfatlar va’dettiği ulvî bir haslettir.

#1990

İnsanların karnı doyunca nefisleri dünyaya meyleder.

Hz. Aişe r.a.Etiketler