Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#459

Çok yemek, insanın kendine yapabileceği en büyük zulümlerdendir.

#579

Az ye çok şükret.

Maalesef bizler çok yiyip az şükredenlerden olduk.

#867

İmam-ı Şafiî (r.a.) şöyle buyuruyor.

“Doyuncaya kadar yemek yemeyeli onaltı sene oluyor. Bu süre zarfında bir kere doyuncaya kadar yemek yedim; onu da hemen geri çıkardım. Doyuncaya kadar yemek bedeni ağırlaştırır, kalbi katılaştırır, fetaneti (basiret, ince anlayış) köreltir, uyku getirir ve ibadet zevkini azaltır.”

İmam-ı Şafiî (r.a.) geceyi üçe böler ve birinci kısmı kitap yazımına, ikinci kısmını uykuya, üçüncü kısmını da namaza ayırırdı. Ömrünün sonlarına doğru rahatsızlığı görenleri acındıracak seviyeye ulaşmıştı. Bir gün olsun şikayetçi olmadı, hatta şöyle dua etti:

“Allah’ım! Eğer bu hastalıkta senin rızan varsa, onu arttır.”

 

#906

İki haslet vardır ki, kalbe sıkıntı verir: Çok konuşmak, çok yemek.

#1174

Bayezid-i Bistami buyurdu ki:

On şey insan varlığını öldürür:
1) Terbiye azlığı, 2) Cehâlet çokluğu, 3) Halktan nîmet beklemek, 4) Şehvet azgınlığı, nefis kudurganlığı, 5) Baş olma sevdası, 6) Dünyâya lüzumundan fazla meyletmek, 7) Allah-ü Teâlâ katında nefis ile dostluk kurmak, 8) Çok yemek, 9) Çok uyumak, 10) Kalabalığa uymak.

#1283

Az uyku, az yemek insanı melek eder,

Çok uyku, çok yemek insanı helak eder.

#1548

Çok yemek hem büyük israftır. Hem de sağlığımızı yani Allah’ın emanetini tehlikeye atmaktır.

#1585

Uzun emel taşımaktan, çok yemek yemekten ve çok konuşmaktan, dünyevi sevgileri kalbe koymaktan ve de sabah namazından sonra yatmaktan sakınmalısın.

#1988

Oburluktan sakının, zira çok yemek hayatta hamallık, öldükten sonra da pis kokudur.

Hz. Ömer r.a.Etiketler